Baza Sprzętu i Produkcji Pomocniczej
Budownictwa Przemysłowego
"Lechmar" Sp. z o.o.

Kontakt

Baza Sprzętu i Produkcji Pomocniczej
Budownictwa Przemysłowego
"Lechmar" Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 11G
20-329 Lublin

tel. (081) 44 10 273
tel. kom. 0 601 806 878
tel. kom. 0 607 502 998
tel./fax (081) 44 10 252
email: lechmar@lechmar.pl

NIP: 946-241-21-67
REGON: 432700912
Nr KRS: 0000201566

Organ rejestrujący:
Sad Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN