Baza Sprzętu i Produkcji Pomocniczej
Budownictwa Przemysłowego
"Lechmar" Sp. z o.o.

Oferta

Nasza firma w chwili obecnej może zaoferować państwu poniższe towary oraz usługi:

  • beton towarowy do zastosowań konstrukcyjnych
  • beton ze zbrojeniem rozproszonym
  • zaprawy murarskie
  • transport betonu
  • podawanie betonu pomp±
  • mieszanki zwi±zane spoiwem hydraulicznym